Du är alltid välkommen  att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda där du kan lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  eller via formulär

Ordförande
Jasenka Popovic
Ansvarsområde: Fastighet, Nycklar, Parkeringskö, Solfjädern

   

Vice Ordförande / Ekonomiansvarig
Ingela Bjurevad
Ansvarsområde: Avtal, fakturor

      

Ledamot
Britt-Marie Sallander
Ansvarsområde: Mark & Park, Städ

 

Ledamot 
Eva Andersson
Ansvarsområde: Sekreterare, ersättare föreningslokalen

 

 


Husvärdar

Torsten Beckman
Skulptörvägen 16

   

Susanne Ekelund
Skulptörvägen 18
      

Tommy Söderberg
Skulptörvägen 20
      


Valberedning

Mats Norrman
Sammakallande
Skulptörvägen 16

   

Johan  Carlstedt
Skulptörvägen 16
      


Revisorer

Per Lindblom
Allians Revision

   

Leif G Rantatalo 
Revisorssuppleant
      

Ingen internrevisor är utsedd

Övriga

Johan Carlstedt
Webansvarig

   

Christina Flesvik 
Lokalansvarig