Du är alltid välkommen  att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda där du kan lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  eller via formulär

Ordförande
Jasenka Popovic
Ansvarsområde: Fastighet

   

Vice Ordförande / Ekonomiansvarig
Ingela Bjurevad

      

Ledamot
Britt-Marie Sallander
Ansvarsområde: Mark & Park, Städ

 

Ledamot 
Eva Andersson
Ansvarsområde: Sekreterare

 

Suppleant
Emelie Eriksson
Ansvarsområde: Nycklar

 

     
     

 


Husvärdar

Torsten Beckman
Skulptörvägen 16

   

Susanne Ekelund
Skulptörvägen 18
      

Tommy Söderberg
Skulptörvägen 20
      


Valberedning

Mats Norrman
Sammakallande
Skulptörvägen 16

   

Johan  Carlstedt
Skulptörvägen 16
      

 

      


Revisorer

Per Lindblom
Allians Revision

   

Leif G Rantatalo 
Revisorssuppleant
      

Ingen internrevisor är utsedd

Övriga

Johan Carlstedt
Webansvarig

   

Christina Flesvik 
Lokalansvarig