Du är alltid välkommen  att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda kan du lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  

Styrelseordförande
Jasenka Popovic
Ansvarsområde: ekonomi, styrelsearbetet, medlemmar, avtal, juridiska frågor, föreningens köer, bank, fastighet, avtal, regler, samfällighet, underhållsplan 

   

Ledamot
Eva Andersson
Ansvarsområde: protokoll, arkiv, städ, mark & park

 

Vice Ordförande 
Johan Carlstedt
Ansvarsområde: IT, nycklar och lås, webb

 

1:a Suppl.
Lena Möller Sundström
Ansvarsområde: fakturahantering

 

 

Lokalansvarig

Christina Flesvik


Husvärdar

Torsten Beckman
Skulptörvägen 16

   

Susanne Ekelund
Skulptörvägen 18
      

Vakant
Skulptörvägen 20
      


Valberedning

Helena Bani Shoraka
Sammakallande

   

Ingela Bjurevad
      

Haris Lathinen  


Revisorer

Per Lindblom
Allians Revision

   

Leif G Rantatalo 
Revisorssuppleant
      

Ingen internrevisor är utsedd

Övriga

Christina Flesvik 
Lokalansvarig