Du är alltid välkommen  att kontakta styrelsen med synpunkter, idéer eller frågor. I föreningens brevlåda kan du lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 
Brevlådan finns på Skulptörvägen 20

E-post:  eller via formulär

Ordförande
Jasenka Popovic
Ansvarsområde: Styrelsearbetet, medlemmar, Avtal, juridik, föreningens köer, bank

   

Vice Ordförande
Mats Norrman
Ansvarsområde: Fastighet, Avtal, Regler, Samfällighet, underhållsplan

      

Ledamot
Eva Andersson
Ansvarsområde: Protokoll, Arkiv, Städ, Mark & Park

 

Ledamot 
Johan Carlstedt
Ansvarsområde: IT, Nycklar och Lås, Webb

 

1:a Suppl.
Lena Möller Sundström
Ansvarsområde: Ekonomi, Fakturahantering

 

 


Husvärdar

Torsten Beckman
Skulptörvägen 16

   

Susanne Ekelund
Skulptörvägen 18
      

Vakant
Skulptörvägen 20
      


Valberedning

Helena Bani Baraka
Sammakallande

   

Ingela Bjurevad
      

Haris Lathinen  


Revisorer

Per Lindblom
Allians Revision

   

Leif G Rantatalo 
Revisorssuppleant
      

Ingen internrevisor är utsedd

Övriga

Christina Flesvik 
Lokalansvarig