Nyheter

Senaste nytt om Grynkvarnsparken

Vi tackar en av våra medlemmar som skickade nedan info från Stadsdelsförvaltningen till oss.

 
"Grynkvarnsparken kommer att genomgå ett större renoveringsarbete i två olika etapper där man börjar under våren 2020 med att renovera dammen så att den återgår till att bli plaskdamm, som den ursprungligen var. Förr att dammen ska klara dagens krav på badvatten och säkerhet, ska den ändras något i sin utformning. Dessutom ska det byggas ett mindre teknikhus för dammens tekniska anläggning, och så passar vi på att fräscha upp ytorna runt parken med nytt underlag, planteringar, grillplats, nya möbler m.m. 
Resten av parken kommer att renoveras om ett par år med ny lekutrustning och lite nya ytor för rekreation. Detta ganska stora reinvesteringsarbete utförs av stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret, där Trafikkontorets ansvarige landskapsarkitekt är ledare för hela projektet, ansvarar för utformningen och handlar upp utförare.
Information om arbetet kommer dels att sättas upp på vepor på byggstängslet som sätts upp i Grynkvarnsparken vid arbetets start, och dels kommer det att stå lite om det på stadens hemsida www.stockholm.se. Du kan även maila in din fråga till Trafikkontoret på trafikstockholm.felanmalan@stockholm.se eller ringa till staden, be att få tala med ansvarig landskapsarkitekt för Grynkvarnsparken.