Nyheter

På förekommen anledning vill styrelsen informera om Källsortering och Grovsopor


Källsortering
I gatuplanet Skulptörvägen 20 finns behållare för käll­sortering av lampor, lysrör, småbatterier och övrigt enligt nedan­stående förteckning och i hus 16 finns behållare för käll­sortering av små­batterier. 
Lampor, lysrör, elektronik­skrot o.d. som det inte finns kärl för måste bäras bort till nr 20.

Grovsopor
OBS!! Större föremål  som ej ryms i något av kärlen för grovsoporskall medlemmar själv forslas bort till återvinningscentral. Närmast är Östberga.

Sommarhälsningar från Styrelsen

Sedan i höstas har vi märkt många avbokningar av föreningslokalen med så pass kort varsel att andra medlemmar inte fick möjlighet att boka lokalen.
Av den anledningen har vi beslutat att ändra bokningsreglerna.

 

Från och med 1 mars 2017 skall lokalen avbokas senast 2 veckor innan. Det gäller både ett- och flerdygnsbokningar.
Avbokningar med kortare tid än två veckor kommer inte att kunna genomföras, vilket resulterar i att den som har bokat kommer att få betala avgiften oavsett om man nyttjar lokalen eller ej.

Vår förhoppning är att lokalen blir mera tillgänglig för alla som behöver hyra den och att vi har så få avbokningar som möjligt.